Nickel

Nickelallergi är den vanligaste formen av allergiskt kontakteksem, en slags kliande utslag vid kontakt med vissa ämnen. Allergin utvecklas i allmänhet av att huden kommit i kontakt med nickel under en längre tid.

Orsak till nickelallergi

Allergiskt kontakteksem mot nickel kan komma efter att huden har varit i kontakt med nickel under en längre tid. Varför vissa utvecklar nickelallergi är inte klarlagt. Vid nickelallergi ser kroppen av misstag nickel som något farligt, vilket skapar en överkänslighet mot ämnet. Det gör att varje gång huden kommer i kontakt med nickel kommer immunförsvaret att trigga igång och ge upphov till en allergisk reaktion. De som en gång utvecklat nickelallergi har i allmänhet kvar allergin hela livet.

Nickel kan användas i klockor och smycken för att få den silverfärgade, glansiga ytan. Inom EU har man reglerat användningen av nickel i produkter som är avsedda för långvarig kontakt med huden eftersom en hög halt av nickel kan utlösa allergiska reaktioner vid långvarig hudkontakt. Dessa regler begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med huden. Gränsen är satt till 0,5 mikrogram per cm2 och vecka under en 2-årsperiod.

En vanlig orsak till nickelallergi är nickel som finns i smycken, men nickel kan förekomma i många vardagsföremål som

 • smycken i piercings
 • andra smycken som ringar, armband, halsband
 • klockor och klockarmband
 • dragkedjor, knappar, spännen och hyskor
 • spännen till skärp
 • glasögonbågar
 • mynt
 • verktyg i metall
 • nycklar
 • bärbara datorer och surfplattor
 • mobiler
 • E-cigaretter