Servicen steg-för-steg

En service återställer klockans funktionella aspekt och inkluderar demontering, översyn och rengöring av alla komponenter i urverket.

Steg 1

Demontering av boetten

Remmen eller länken avlägsnas från boetten, boetten öppnas och ställaxel med krona avlägsnas för att friställa urverket med tavla och visare.

Steg 2

Rengöring av urverket

Urverket monteras ner till dess beståndsdelar och varje komponent rengörs noggrant i fyra olika bad för att slutligen torkas med filtrerad hetluft.

Steg 3

Utbyte av slitna komponenter

Varje komponent i urverket undersöks noggrant. Slitna komponenter ersätts om behovet finns. Om komponenterna som byts utgör en tilläggskostnad sker detta i samråd med dig som kund. Vi utför aldrig någon åtgärd som du i förväg inte godkänt priset på.

Steg 4

Återmontering av urverket

Urverket monteras noggrant ihop. Urmakaren smörjer noggrant kontaktpunkterna med de bästa Schweiziska smörjmedlen. Detta garanterar både en enastående prestanda och en långsiktig funktionalitet.

Steg 5

Justering av urverket och kontroll av dess parametrar

Urverket justeras och dess operativa parametrar och funktioner kontrolleras mot tillverkarnas kvalitetsstandarder. Även ur som inte är COSC-certifierade försöker vi få inom COSC standard.

Steg 6

Rengöring av boetten och länken

Alla boetter och metallarmband genomgår en rengöringsprocess med ett ultraljudsbad för att få bort smuts och säkerställa att det nyservade urverket kan monteras i en ren boett. Boettens och armbandets ursprungliga finish återställs genom polering och borstning samtidigt som den ursprungliga formen bevaras för varje komponent, om du som kund önskar detta.1

Steg 7

Återmontering av boetten och återställning av vattentätheten

Boetten monteras åter ihop, alla packningar som säkerställer vattentätheten kontrolleras och slitna packningar byts ut. I detta steg utförs även en täthetskontroll med både vacuum och tryck för att säkerställa klockans vattentäthet.2

Steg 8

Kvalitetskontroll

De funktionella och estetiska parametrarna för klockan kontrolleras mot vår kvalitetsstandard. Klockans noggrannhet och gångreserv kontrolleras. När kvalitetskontrollen är godkänd packas klockan och returneras till dig med vald fraktmetod och transportförsäkring.

GARANTI

Vi erbjuder alltid minst tolv (12) månaders garanti på det utförda arbetet och eventuella utbytta delar. Vid fel som omfattas av denna garanti kommer vi, utan kostnad, reparera eller ersätta reservdelar och/eller åtgärda fel enligt våra allmänna villkor. Fullständiga villkor finns att läsa här.

1 Polering och borstning är ett tillval som finns att välja i samband med att du godkänner kostnadsförslaget.
2 En del klockor är inte möjligt att få vattentäta på grund av konstruktion och tillgång på delar.